Posuvný systém GAIA

U systému GAYA je posuvný mechanismus skrytý dřevěnou garnýží.
Křídlo posuvných dveří je zavěšeno v posuvné mechanice a osouvá se těsně kolem stěny. Otvor ve stěně lze volitelně osadit zárubní, součástí které může být dorazový hranol.